Sbwriel*spot

Ffrwd Atom Rhithfro.com

29 August 2004

Y Rhithfro

22:35 1 sylw

Dwi wedi sylwi fod rhestr rhithfro nic dafis (of morfablog and maes-e fame) yn tyfu a thyfu, ac hefyd wedi sylwi fod nic yn dechrau laru ar diweddaru'r sgript.

Mae gen i syniad o adeiladu bas-data o wybodaeth am blogiau'r rhithfro, ac yna creu nifer o opsiynau fel estyniad mwy hyblyg o sgript nic. Y syniad yw fydd gan aelodau'r rhithfro cyfrif eu hunain y bydden nhw'n gallu newid eu hunain, fydd yn cymeryd llawer o'r baich oddi ar nic ei hunain. Mi allai'r sgript gael ei wneud i rhoi:

  • mwy o rheolaeth dros fformat y dolenni ar y gwefan
  • opsiwn i aelodau osgoi rhoi eu cyfeiriad eu hunain yn y rhithfro
  • dewis derbyn ystadegau syml ar eu boblogrwydd yn y rhithfro
  • dewis i'r sgript printio 'mond y blogiau sydd wedi'i diweddaru'n ddiweddar
  • dangos y blogiau mewn trefn gwahanol (y wyddor, mwyaf diweddar, mwyaf poblogaidd ayyb.)

'Se ni'n credu fydd hyn yn rhoi hwb i'r blogwyr mas yna, ond cyn i fi fynd ati, dw i ishe feedback os gwelwch yn dda... eich barn chi sy'n bwysig mewn gwirionedd... gadewch sylw. Diolch


1 sylw

Blogger Nic
Mae hynny yn swnio'n wych. Does gen i ddim clem ynglyn â sgript jafa ac ati (wnes i ddwyn y sgript 'na oddi wrth Pat). Dyw e ddim yn anodd iawn i'w diweddaru, ond byddai'n braf iawn cael rhywbeth mwy hyblyg. Mae'n bwysig bod hi'n hawdd iawn ar ochr y denfyddiwr - cofia bod y rhan fwya o flogwyr Cymraeg ddim yn deall HTML, heb sôn am sgript jafa (llai na fi, hyd yn oed). Sdim pwynt wneud y rhyngwyneb mor gymhleth y bydd pobl yn gofyn i ti am help bob tro.

Reit, well i mi ychwengu'r blog 'ma i'r hen restr, tra bod e'n dal 'na.

Adia sylw