Sbwriel*spot

Ffrwd Atom Rhithfro.com

01 March 2008

Symud ymlaen...

10:51 0 sylw

Dwi'n cau'r blog yma - dwi heb ei ddiweddaru ers dros blwyddyn, a 'di cael digon ar blogio yn y Gymraeg. Ond i orffen:

  • Dwi nawr yn gweithio i Cube ym Mae Caerdydd, yn datblygu gwefannau llawn amser
  • Ry'n ni yn Cube newydd lawnsio Sesh.tv (ar ffurf beta ar hyn o bryd) - gwefan fideo's dwy-ieithog lle bydd cystadleuthau a chyfle i'r goreuon cael eu arddangos ar S4C.
  • Dwi'n dal i flogio, ond draw ar lemwn.com, yn Saesneg (ac efallai ambell i bost Gymraeg).
Dydd Gwyl Dewi hapus i bawb, a ffarwel. its been nice.

14 January 2007

Diolch Wierdo

20:37 1 sylw

Ma Mari wedi bod yn fy mhoeni i ers dipyn, gyda rheswm da, i drwsio'r Dyddiadau Cymraeg. Odd e'n gweithio'n iawn ar fy mlog i achos o'n i 'di newid cwpl o bethau ynddo fe, a fel odd Mari wedi nodi, doedd e ddim yn gweithio ar dyddiadau'r archifau oedd yn y bar ochr.


Dwi wedi'i drwsio nawr, a dwi'n gobeithio ei fod yn gweithio gyda pawb - dwi 'mond wedi'i arbrofi ar Firefox (rhy brysyr i wneud lot o arbrofi - a dyna pam dwi di bod mor hwyr yn trwsio hwn!).

Ma'r cod newydd isod, a mae'r cyfarwyddiadau ar yr hen gofnod.


Diolch Wierdo!


<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

/*

* DYDDIADAU AML-IEITHOG v2.1

* gan Sbwriel (http://sbwriel.blogspot.com) - am help, ewch i http://sbwriel.blogspot.com/2006/09/dyddiadau-cymraeg.html

* (cc) 2006. Trwydded Creative Commons (Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 License - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/)

*/

function Dyddiadau(dosbarth) {

if (!document.getElementsByTagName) return;

var cy = ["Ionawr","Chwefror","Mawrth","Ebrill","Mai","Mehefin","Gorffennaf","Awst","Medi","Hydref","Tachwedd","Rhagfyr","Dydd Llun","Dydd Mawrth","Dydd Mercher","Dydd Iau","Dydd Gwener","Dydd Sadwrn","Dydd Sul"];

var en = ["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"];

var archifau = false;

if ( (typeof(dosbarth) == "undefined") || (dosbarth == "") || (dosbarth == null) ) {

dosbarth = "date-header";

archifau = true;

}

var x = document.getElementsByTagName("*");

for (var i=0; i<x.length; i++) {

if (x[i].getAttributeNode("class") && (x[i].getAttributeNode("class").value.length > 0) && (x[i].getAttributeNode("class").value == dosbarth) ) {

var s = x[i].firstChild.nodeValue.split(" ");

for (var j=0; j<s.length; j++) {

for (var k=0; k<en.length; k++) {

if (en[k].toLowerCase() == s[j].toLowerCase()) s[j] = cy[k];

}

}

x[i].innerHTML = s.join(" ");

}

}

if (archifau) {

x = document.getElementsByTagName("ul");

for (var i=0; i<x.length; i++) {

if (x[i].getAttributeNode("class") && (x[i].getAttributeNode("class").value.length > 0) && (x[i].getAttributeNode("class").value == "archive-list") ) {

var y = x[i].getElementsByTagName("li");

for (var j=0; j<y.length; j++) {

var z = y[j].getElementsByTagName("a");

var s = z[0].firstChild.nodeValue.split(" ");

for (var k=0; k<s.length; k++) {

for (var m=0; m<en.length; m++) {

if (en[m].toLowerCase() == s[k].toLowerCase()) s[k] = cy[m];

}

}

z[0].innerHTML = s.join(" ");

}

}

}

}

var s = document.title.split(" ");

for (var j=0; j<s.length; j++) {

for (var k=0; k<en.length; k++) {

if (en[k].toLowerCase() == s[j].toLowerCase()) s[j] = cy[k];

}

}

document.title = s.join(" ");

}

Dyddiadau();

//]]>

</script>

18 October 2006

Last.fm + Cwch Banana

23:36 0 sylw

Dwi'n synnu fy mod i heb flogio am y gwasanaeth yma or blaen... wel, oni methu ffeindio'r un cofnod ar ol chwilio amdani.

Dwi di bod yn defnyddio last.fm ers blynydde bellach, man hyn a fan draw, yn achlysurol. Heddiw serch hynny, am ddim rheswm, penderfynais danysgrifo iddo am gyfnod prawf o fis er mwyn gweld yn union beth yw'r shizz amdano. £1.50 - Cerddoriaeth gwych o ansawdd da, o hyd a lled y byd - Gwych.

Dwi'n synnu hefyd braidd nad oes lawer o son ar maes-e na'r rhithfro amdano, mae'n llawer gwell na unrhyw wefan cerddoriaeth arall dwi wedi gweld... Mae'n cymysgu pandora a podlediadau, gyda elfen gwe 2.0 mewn rhyngwyneb deniadol.

Mae'r opsiwn gennyt o unai gwrando ar y cerddoriaeth ar y wefan eu hunan (drwy driciau flash a javascript), neu i lawrlwytho rhaglen deniadol (ar gyfer pob math o System Weithredu) i glywed.

Gwell fyth, mae last.fm (trwy amryw o blygins) yn gallu adnabod y cerddoriaeth wyt ti'n chwarae drwy rhaglenni fel iTunes, Winamp a Windows Media Player, yn ogystal'r rhaglen a'r wasanaeth eu hun, ac yn adeiladu proffeil ar dy hoff ganeuon. O hwna, allet wrando ar radios gwahanol sy'n siwtio dy dast cerddorol (dyma'n proffeil i - gewch wrando ar fy radio personol nawr gan fy mod i wedi tanysgrifo, os ydych yn aelod... ac eisiau).

Trwy Last.fm dwi di ffeindio band gwych o wlad pwyl. Dyw Banana Boat ddim yn beth alwch chi'n boblogaidd, allai ddim gweld pedwarawd barbaraidd (?) a-capella pwyleg yn boblogaidd, ond mae'r swn mae'n nhw'n neud yn anghredadwy! Mae'r llais bas yn wych. Gwrandewch!!

Ymddiheuriadau am yr ysgrifen anhrefnus - mae'n hwyrish a dwi di blino

03 October 2006

Dwishe Macafal!

21:47 0 sylw

Dwi di bod yn defnyddio cyfrifiadur Windows ers blynydde (wel, ers 1994, gyda Windows 3.1), ac er i mi fynd yn frustrated gyda fe ormod o weithie i mi gofio, dwi'n lico fe (habit mwy na thebyg). Ers dros wythnos dwi di dechrau cwrs Dimensiwn 10, sy'n cael ei rhedeg gan Cyfle ym Mae Caerdydd, a dwi wedi bod ar cyfrifiadur Macafal.

On i'n sgeptig ar y dechrau, ond ar ol dod yn arfer gyda fe, dwi'n dod rownd. Mewn ffaith, ar ol defnyddio'r Macafal ar gyfer gwaith ar Photoshop ac Illustrator, dwi'n hwcd. Mor hwcd mewn ffaith, fy mod i'n dod yn ol gatre i'm PC ffyddlon ac yn dechrau anghofio'r shortcuts ar gyfer popeth - Command neu Control?

Trueni sdim arian da fi i brynnu un :-(

Son am Cyfle, dwi di *gorfod* dechrau blog saesneg (rhan o'r cwrs). Rhowch glec yma i'w ymweld.

26 September 2006

Da iawn eBay

07:56 0 sylw


thanks for the effort

23 September 2006

Dyddiadau Cymraeg...

01:09 4 sylw

Mae'r cod wedi'i ddiweddaru - os ydych chi'n defnyddio'r cod yma, copiwch a gludwch y cod isod yn ei le. Mwy o wybodaeth.


Fersiwn 2

Mae hi di bod dros 2 flynedd ers i mi gyhoeddi'r sgript yma, a mae hi wedi bod yn gymharol llwyddiannus, wedi cael ei drosi i Gaeleg yr Alban, ond wedi codi ychydig o broblemau:

  1. Ges i cwynion am y sgript yn ysgrifennu dyddiadau anghywir am rhai misoedd (nodedig, am reswm, Gorffennaf ac Awst). Ges i ryddhad wrth ffeindio mas mai nid fy nghôdo i oedd yn wrong (wel, ddim yn gyfangwbl) - Mae problem gyda Javascript wrth iddo ddehongli rhifau (parseInt()) - mae rhifau 7 ac 8 yn messo fe lan. Bugger. Wel o leia gyda'r sgript newydd (isod) mae'r angen i ddehongli'r rhifau fel yna wedi mynd (a dwi nawr yn gwybod fel i fynd ogwmpas y broblem :) ).
  2. Dilysrwydd - odd y fersiwn gynta'n gofyn fod angen rhoi <script>09.2006</script> <noscript>09.2006</noscript> i fewn i'r tudalen (nifer o weithiau ar y tudalen blaen a'r archifau), odd yn achosi i'r blog ffaelu profion y W3C. Mae'r sgript newydd yn gwbl dilys nawr.
  3. Fformat dyddiadau - yn y fersiwn gynta, roedd rhaid dewis fformat aneglur yn settings blogger... oedd yn anffodus i unrhywun oedd ddim â javascript ar eu porwr. Hefyd, roedd y fformat dyddiad hyll yma'n cael ei ddangos yn y bar teitl ar dop y porwr (ych-a-fi!).

Ta be, dyma fersiwn 2!!!!

Mae fersiwn 2 yn symlach, fwy taclus, ac yn gweithio ar pob prif borwr (o wybod i fi, fersiynau diweddaraf Firefox, Internet Explorer, Opera a Safari; ar Windows, Mac a Linux (a mwy) - diolch i gwefan anhygoel browsershots.) Mae'n haws ei rhoi arno, a dim ond 3 cam sydd:

A. Gludo'r côd yn y patrymlun.

Mae'n rhaid rhoi'r côd canlynol just uwchben neu cyn y 2 tag olaf yn eich patrymlun (a ddylai fod </body></html>):

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

/*

* DYDDIADAU AML-IEITHOG v2.1

* gan Sbwriel (http://sbwriel.blogspot.com) - am help, ewch i http://sbwriel.blogspot.com/2006/09/dyddiadau-cymraeg.html

* (cc) 2006. Trwydded Creative Commons (Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 License - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/)

*/

function Dyddiadau(dosbarth) {

if (!document.getElementsByTagName) return;

var cy = ["Ionawr","Chwefror","Mawrth","Ebrill","Mai","Mehefin","Gorffennaf","Awst","Medi","Hydref","Tachwedd","Rhagfyr","Dydd Llun","Dydd Mawrth","Dydd Mercher","Dydd Iau","Dydd Gwener","Dydd Sadwrn","Dydd Sul"];

var en = ["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"];

var archifau = false;

if ( (typeof(dosbarth) == "undefined") || (dosbarth == "") || (dosbarth == null) ) {

dosbarth = "date-header";

archifau = true;

}

var x = document.getElementsByTagName("*");

for (var i=0; i<x.length; i++) {

if (x[i].getAttributeNode("class") && (x[i].getAttributeNode("class").value.length > 0) && (x[i].getAttributeNode("class").value == dosbarth) ) {

var s = x[i].firstChild.nodeValue.split(" ");

for (var j=0; j<s.length; j++) {

for (var k=0; k<en.length; k++) {

if (en[k].toLowerCase() == s[j].toLowerCase()) s[j] = cy[k];

}

}

x[i].innerHTML = s.join(" ");

}

}

if (archifau) {

x = document.getElementsByTagName("ul");

for (var i=0; i<x.length; i++) {

if (x[i].getAttributeNode("class") && (x[i].getAttributeNode("class").value.length > 0) && (x[i].getAttributeNode("class").value == "archive-list") ) {

var y = x[i].getElementsByTagName("li");

for (var j=0; j<y.length; j++) {

var z = y[j].getElementsByTagName("a");

var s = z[0].firstChild.nodeValue.split(" ");

for (var k=0; k<s.length; k++) {

for (var m=0; m<en.length; m++) {

if (en[m].toLowerCase() == s[k].toLowerCase()) s[k] = cy[m];

}

}

z[0].innerHTML = s.join(" ");

}

}

}

}

var s = document.title.split(" ");

for (var j=0; j<s.length; j++) {

for (var k=0; k<en.length; k++) {

if (en[k].toLowerCase() == s[j].toLowerCase()) s[j] = cy[k];

}

}

document.title = s.join(" ");

}

Dyddiadau();

//]]>

</script>

B. Adio "dosbarth" i'r dyddiad yn eich patrymlun

Er mwyn i'r sgript wybod ble mae'r dyddiadau, mae'n angenrheidiol rhoi priodoledd (attribute) ar y tag html blaenorol (e.e. <h2 class="date-header"><$BlogDateHeaderDate$></h2>).

Nodwch fod gwerth diofyn (default) wedi'i rhoi ar y sgript yma, sef "date-header" - mi fydd y gwerth yma'n iawn ar gyfer y mwyafrif o blogiau sydd heb newid eu patrymlun neu'n defnyddio rhai Blogger, ond os oes angen ei newid e (fel ar fy mlog i er enghraifft), mi fydd yn rhaid i chi newid y sgript isod - yn hytrach na Dyddiadau(); ar y diwedd, i Dyddiadau("date-header"); (newidiwch "date-header" i beth bynnag sy'n briodol i chi).

C. Newid y dyddiad yn eich Settings

Does dim rhaid i chi newid hyn o gwbl - ni fydd y sgript yn ei effeithio. Yn y bôn, yr unig beth mae'r sgript yma'n gwneud yw cyfieithu enwau misoedd a dyddiau wythnos Saesneg i'r Gymraeg. Os hoffech newid eich dyddiadau (fel dw i wedi gwneud) i rhywbeth mwy dealladwy (h.y. Saesneg, os nad oes javascript ganddynt), gwnewch, ac mae'r sgript yn ei newid.

Reit, dwi'n gwybod fod hwna'n lot o eiriau, a dwi'n gwybod na fyddai'n gwneud llawer o sens i bawb, felly os oes angen help arnoch, gadewch sylw.

22 September 2006

Flickr ar steroids...

15:14 0 sylw

...dyna be ma nhw'n galw Zooomr ta beth.Fersiwn gwahanol o Flickr yw e, sydd wedi bod ogwmpas am sbel fach. Ma'r features ychydig yn wahanol i Flickr, ac efallai dyw e ddim yn edrych cystal (ar hyn o bryd), ond ma cwpl o bethe dwi'n lico amdano fe:
  1. 50Mb y mis yw'r limit am cyfrifon syml (yn hytrach na 20Mb ar Flickr)
  2. Ma da nhw nodwedd lightbox a streamr i weld y lluniau
  3. GeoTags - Rhowch dot ar y map lle dynnoch y llun
  4. Hawdd rhoi llun ar eich blog (ma dewis o meintiau gwahanol a côd ar gael i copio a gludo)
Ar hyn o bryd does dim grwpiau, ond dwi'n siwr wneiff hwna newid. Ma nhw hefyd yn cynnig 2.5GB o le am ddim i flogwyr!!! (loads mwy na flickr)

Bae Caerdydd

Dyma'r llun cynta dwi wedi'i rhoi arni (diolch i Mei am flogio am rebekka am yr ysbrydoliaeth - dyw'n llun i o rhaeadr mwyaf Ewrop ddim cystal a'i llun hi, yw e?)

Dyw'r gwasanaeth ddim yn y Gymraeg, eto, ond dwi'n siwr y fyddai'n hawdd iddyn nhw ei adio yn y dyfodol.

Dwi am ddefnyddio zooomr, yn y ffydd y byddai'n gwella dros yr amser i ddod...