Sbwriel*spot

Ffrwd Atom Rhithfro.com

26 September 2006

Da iawn eBay

07:56 0 sylw


thanks for the effort

23 September 2006

Dyddiadau Cymraeg...

01:09 4 sylw

Mae'r cod wedi'i ddiweddaru - os ydych chi'n defnyddio'r cod yma, copiwch a gludwch y cod isod yn ei le. Mwy o wybodaeth.


Fersiwn 2

Mae hi di bod dros 2 flynedd ers i mi gyhoeddi'r sgript yma, a mae hi wedi bod yn gymharol llwyddiannus, wedi cael ei drosi i Gaeleg yr Alban, ond wedi codi ychydig o broblemau:

  1. Ges i cwynion am y sgript yn ysgrifennu dyddiadau anghywir am rhai misoedd (nodedig, am reswm, Gorffennaf ac Awst). Ges i ryddhad wrth ffeindio mas mai nid fy nghôdo i oedd yn wrong (wel, ddim yn gyfangwbl) - Mae problem gyda Javascript wrth iddo ddehongli rhifau (parseInt()) - mae rhifau 7 ac 8 yn messo fe lan. Bugger. Wel o leia gyda'r sgript newydd (isod) mae'r angen i ddehongli'r rhifau fel yna wedi mynd (a dwi nawr yn gwybod fel i fynd ogwmpas y broblem :) ).
  2. Dilysrwydd - odd y fersiwn gynta'n gofyn fod angen rhoi <script>09.2006</script> <noscript>09.2006</noscript> i fewn i'r tudalen (nifer o weithiau ar y tudalen blaen a'r archifau), odd yn achosi i'r blog ffaelu profion y W3C. Mae'r sgript newydd yn gwbl dilys nawr.
  3. Fformat dyddiadau - yn y fersiwn gynta, roedd rhaid dewis fformat aneglur yn settings blogger... oedd yn anffodus i unrhywun oedd ddim â javascript ar eu porwr. Hefyd, roedd y fformat dyddiad hyll yma'n cael ei ddangos yn y bar teitl ar dop y porwr (ych-a-fi!).

Ta be, dyma fersiwn 2!!!!

Mae fersiwn 2 yn symlach, fwy taclus, ac yn gweithio ar pob prif borwr (o wybod i fi, fersiynau diweddaraf Firefox, Internet Explorer, Opera a Safari; ar Windows, Mac a Linux (a mwy) - diolch i gwefan anhygoel browsershots.) Mae'n haws ei rhoi arno, a dim ond 3 cam sydd:

A. Gludo'r côd yn y patrymlun.

Mae'n rhaid rhoi'r côd canlynol just uwchben neu cyn y 2 tag olaf yn eich patrymlun (a ddylai fod </body></html>):

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

/*

* DYDDIADAU AML-IEITHOG v2.1

* gan Sbwriel (http://sbwriel.blogspot.com) - am help, ewch i http://sbwriel.blogspot.com/2006/09/dyddiadau-cymraeg.html

* (cc) 2006. Trwydded Creative Commons (Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 License - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/)

*/

function Dyddiadau(dosbarth) {

if (!document.getElementsByTagName) return;

var cy = ["Ionawr","Chwefror","Mawrth","Ebrill","Mai","Mehefin","Gorffennaf","Awst","Medi","Hydref","Tachwedd","Rhagfyr","Dydd Llun","Dydd Mawrth","Dydd Mercher","Dydd Iau","Dydd Gwener","Dydd Sadwrn","Dydd Sul"];

var en = ["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"];

var archifau = false;

if ( (typeof(dosbarth) == "undefined") || (dosbarth == "") || (dosbarth == null) ) {

dosbarth = "date-header";

archifau = true;

}

var x = document.getElementsByTagName("*");

for (var i=0; i<x.length; i++) {

if (x[i].getAttributeNode("class") && (x[i].getAttributeNode("class").value.length > 0) && (x[i].getAttributeNode("class").value == dosbarth) ) {

var s = x[i].firstChild.nodeValue.split(" ");

for (var j=0; j<s.length; j++) {

for (var k=0; k<en.length; k++) {

if (en[k].toLowerCase() == s[j].toLowerCase()) s[j] = cy[k];

}

}

x[i].innerHTML = s.join(" ");

}

}

if (archifau) {

x = document.getElementsByTagName("ul");

for (var i=0; i<x.length; i++) {

if (x[i].getAttributeNode("class") && (x[i].getAttributeNode("class").value.length > 0) && (x[i].getAttributeNode("class").value == "archive-list") ) {

var y = x[i].getElementsByTagName("li");

for (var j=0; j<y.length; j++) {

var z = y[j].getElementsByTagName("a");

var s = z[0].firstChild.nodeValue.split(" ");

for (var k=0; k<s.length; k++) {

for (var m=0; m<en.length; m++) {

if (en[m].toLowerCase() == s[k].toLowerCase()) s[k] = cy[m];

}

}

z[0].innerHTML = s.join(" ");

}

}

}

}

var s = document.title.split(" ");

for (var j=0; j<s.length; j++) {

for (var k=0; k<en.length; k++) {

if (en[k].toLowerCase() == s[j].toLowerCase()) s[j] = cy[k];

}

}

document.title = s.join(" ");

}

Dyddiadau();

//]]>

</script>

B. Adio "dosbarth" i'r dyddiad yn eich patrymlun

Er mwyn i'r sgript wybod ble mae'r dyddiadau, mae'n angenrheidiol rhoi priodoledd (attribute) ar y tag html blaenorol (e.e. <h2 class="date-header"><$BlogDateHeaderDate$></h2>).

Nodwch fod gwerth diofyn (default) wedi'i rhoi ar y sgript yma, sef "date-header" - mi fydd y gwerth yma'n iawn ar gyfer y mwyafrif o blogiau sydd heb newid eu patrymlun neu'n defnyddio rhai Blogger, ond os oes angen ei newid e (fel ar fy mlog i er enghraifft), mi fydd yn rhaid i chi newid y sgript isod - yn hytrach na Dyddiadau(); ar y diwedd, i Dyddiadau("date-header"); (newidiwch "date-header" i beth bynnag sy'n briodol i chi).

C. Newid y dyddiad yn eich Settings

Does dim rhaid i chi newid hyn o gwbl - ni fydd y sgript yn ei effeithio. Yn y bôn, yr unig beth mae'r sgript yma'n gwneud yw cyfieithu enwau misoedd a dyddiau wythnos Saesneg i'r Gymraeg. Os hoffech newid eich dyddiadau (fel dw i wedi gwneud) i rhywbeth mwy dealladwy (h.y. Saesneg, os nad oes javascript ganddynt), gwnewch, ac mae'r sgript yn ei newid.

Reit, dwi'n gwybod fod hwna'n lot o eiriau, a dwi'n gwybod na fyddai'n gwneud llawer o sens i bawb, felly os oes angen help arnoch, gadewch sylw.

22 September 2006

Flickr ar steroids...

15:14 0 sylw

...dyna be ma nhw'n galw Zooomr ta beth.Fersiwn gwahanol o Flickr yw e, sydd wedi bod ogwmpas am sbel fach. Ma'r features ychydig yn wahanol i Flickr, ac efallai dyw e ddim yn edrych cystal (ar hyn o bryd), ond ma cwpl o bethe dwi'n lico amdano fe:
  1. 50Mb y mis yw'r limit am cyfrifon syml (yn hytrach na 20Mb ar Flickr)
  2. Ma da nhw nodwedd lightbox a streamr i weld y lluniau
  3. GeoTags - Rhowch dot ar y map lle dynnoch y llun
  4. Hawdd rhoi llun ar eich blog (ma dewis o meintiau gwahanol a côd ar gael i copio a gludo)
Ar hyn o bryd does dim grwpiau, ond dwi'n siwr wneiff hwna newid. Ma nhw hefyd yn cynnig 2.5GB o le am ddim i flogwyr!!! (loads mwy na flickr)

Bae Caerdydd

Dyma'r llun cynta dwi wedi'i rhoi arni (diolch i Mei am flogio am rebekka am yr ysbrydoliaeth - dyw'n llun i o rhaeadr mwyaf Ewrop ddim cystal a'i llun hi, yw e?)

Dyw'r gwasanaeth ddim yn y Gymraeg, eto, ond dwi'n siwr y fyddai'n hawdd iddyn nhw ei adio yn y dyfodol.

Dwi am ddefnyddio zooomr, yn y ffydd y byddai'n gwella dros yr amser i ddod...

20 September 2006

Prosiect OPML

23:55 0 sylw

Trwy tom.ma, dwi di ffeindio gwefan o'r enw OPML Icon Project.

Mae OPML yn ffeil XML tebyg i RSS a ATOM, sy'n cael ei defnyddio gan amlaf i allforio a mewnforio rhestrau o blogiau ma pobl wedi tanysgrifo i (enghraifft bloglines).


Syniad y gwefan yw i safoni dolenni a lluniau eicon ar gyfer y ffeil, yn debyg i beth wnaeth feedicons drial wneud.


Tebyg i logo arall, tybed?

Angen ysbrydoliaeth am wyliau?

21:45 3 sylw

Dwi newydd ffeindio gwefan find me a hotel - y ffordd gorau allai feddwl am os ydych eisiau mynd ar wyliau yn Ewrop.

Cwmni gwyddelig sy'n chwilio am westai lle mae'n bosib bwco arlein.

Cwpl o bethau dwi'n lico am y wefan yma:

1. Y dylunio - mae'n syml ac yn dangos i chi awgrymiadau heb fod yn-eich-gwyneb. Mae'r lluniau yn rhoi dewis (ac yn ei wneud yn anoddach), a braf yw cael gwefan heb hysbysiadau mawr a special offers. Ar ôl chwilio am lle i aros, mae'n dangos gwestai mewn ffordd hawdd i'w ddeall, ac sy'n plesio'r llygaid.

2. Y Gwybodaeth - Ar ol dewis gwlad, mae tudalen llawn gwybodaeth am y wlad - gan gynnwys gwybodaeth technegol (map, prif ddinas, arian cyfredol, ieithoedd, poblogaeth ayyb), dolenni i lluniau o'r wlad, a rhestr o llefydd lle allech aros a'r dyddiadau hoffech aros yno.

3. Intigreiddio - gyda flickr a wicipedia yn bennaf, yn dod a lluniau a gwybodaeth am y wlad a'r dinasoedd i'r gwefan.

Neis. Yr unig beth gwael amdano fe yw'r rhestrau o lefydd y gallech aros, a'r ffaith y gall bod yn araf yn llwytho ar adegau.

A mae'r Deyrnas Unedig yn un wlad (er bod ei ystadegau am yr iaith Gymraeg yn sbodon).

£2.7M am gwefan?

12:31 0 sylw

Drwy hap a damwain dwi newydd ffeindio gwefan newydd y Cynulliad Cenedlaethol - oedd wedi'i lawnsio'n ôl ym mis Ebrill (ac di cael ei flogio amdani... yn Ebrill). Ar ôl chwilio ar y we, ffeindiais y cofnod yma oedd yn dweud ei fod yn costi £2.7 miliwn... WOW! They've been 'ad!

Ry'n ni'n gwybod fod adeiladu gwefannau ddim yn chêp, ond anodd meddwl beth allen nhw wario'r arian arno. Mae Russell, wnaeth ysgrifennu'r cofnod, hefyd yn nodi fod gwefannau fel hynny'n dechrau o £30,000.

Gan ei fod e'n rhoi plug am ei fusnes e, wna i 'fyd - ma Smotyn yn gwneud gwefannau llawer rhatach na £30,000 - bargan!

I adio at sylwadau Dafydd, dwi eisiau nodi fod y gwefan, i mi, yn ymddangos braidd yn anniben ac yn gallu bod yn anodd i'w ddefnyddio gyda llygoden (dim ots am hynny nawr... allweddau cyrchu!)

19 September 2006

Dihuno...

11:42 1 sylw

Dwi am ceisio dechrau nol yn blogio - a dwi heb sylweddoli mai Rhagfyr diwethaf odd fy nghofnod diwethaf!

Ers y cofnod hynny, dwi wedi graddio a symud yn ol i Gaerdydd ac mi fyddai'n dechrau ar cwrs cyfle wythnos nesa... exciting!

Dechrau newydd a patrymlun newydd i'r blog. Gewn ni weld pa mor hir dw i'n para cyn diflasu ar blogio unwaith eto.