Sbwriel*spot

Ffrwd Atom Rhithfro.com

18 October 2006

Last.fm + Cwch Banana

23:36 0 sylw

Dwi'n synnu fy mod i heb flogio am y gwasanaeth yma or blaen... wel, oni methu ffeindio'r un cofnod ar ol chwilio amdani.

Dwi di bod yn defnyddio last.fm ers blynydde bellach, man hyn a fan draw, yn achlysurol. Heddiw serch hynny, am ddim rheswm, penderfynais danysgrifo iddo am gyfnod prawf o fis er mwyn gweld yn union beth yw'r shizz amdano. £1.50 - Cerddoriaeth gwych o ansawdd da, o hyd a lled y byd - Gwych.

Dwi'n synnu hefyd braidd nad oes lawer o son ar maes-e na'r rhithfro amdano, mae'n llawer gwell na unrhyw wefan cerddoriaeth arall dwi wedi gweld... Mae'n cymysgu pandora a podlediadau, gyda elfen gwe 2.0 mewn rhyngwyneb deniadol.

Mae'r opsiwn gennyt o unai gwrando ar y cerddoriaeth ar y wefan eu hunan (drwy driciau flash a javascript), neu i lawrlwytho rhaglen deniadol (ar gyfer pob math o System Weithredu) i glywed.

Gwell fyth, mae last.fm (trwy amryw o blygins) yn gallu adnabod y cerddoriaeth wyt ti'n chwarae drwy rhaglenni fel iTunes, Winamp a Windows Media Player, yn ogystal'r rhaglen a'r wasanaeth eu hun, ac yn adeiladu proffeil ar dy hoff ganeuon. O hwna, allet wrando ar radios gwahanol sy'n siwtio dy dast cerddorol (dyma'n proffeil i - gewch wrando ar fy radio personol nawr gan fy mod i wedi tanysgrifo, os ydych yn aelod... ac eisiau).

Trwy Last.fm dwi di ffeindio band gwych o wlad pwyl. Dyw Banana Boat ddim yn beth alwch chi'n boblogaidd, allai ddim gweld pedwarawd barbaraidd (?) a-capella pwyleg yn boblogaidd, ond mae'r swn mae'n nhw'n neud yn anghredadwy! Mae'r llais bas yn wych. Gwrandewch!!

Ymddiheuriadau am yr ysgrifen anhrefnus - mae'n hwyrish a dwi di blino

03 October 2006

Dwishe Macafal!

21:47 0 sylw

Dwi di bod yn defnyddio cyfrifiadur Windows ers blynydde (wel, ers 1994, gyda Windows 3.1), ac er i mi fynd yn frustrated gyda fe ormod o weithie i mi gofio, dwi'n lico fe (habit mwy na thebyg). Ers dros wythnos dwi di dechrau cwrs Dimensiwn 10, sy'n cael ei rhedeg gan Cyfle ym Mae Caerdydd, a dwi wedi bod ar cyfrifiadur Macafal.

On i'n sgeptig ar y dechrau, ond ar ol dod yn arfer gyda fe, dwi'n dod rownd. Mewn ffaith, ar ol defnyddio'r Macafal ar gyfer gwaith ar Photoshop ac Illustrator, dwi'n hwcd. Mor hwcd mewn ffaith, fy mod i'n dod yn ol gatre i'm PC ffyddlon ac yn dechrau anghofio'r shortcuts ar gyfer popeth - Command neu Control?

Trueni sdim arian da fi i brynnu un :-(

Son am Cyfle, dwi di *gorfod* dechrau blog saesneg (rhan o'r cwrs). Rhowch glec yma i'w ymweld.