Sbwriel*spot

Ffrwd Atom Rhithfro.com

18 November 2004

Cyfalafiaeth i guro newyn

20:10 0 sylw

Mae'r hunger site wedi bod yn mynd ers blynydde, ond mae'r achos mor gryf ag erioed. Gwefan sy'n defnyddio hysbysebion i gael arian i rhoi i bobl yn y trydydd bydd. Mae pob clic yn rhoi 1.1 cwpan o fwyd, ac mae 100% o'r arian yn mynd at achosion sy'n helpu curo newyn.

rhowch glec yma i rhoi - smo fe'n costio dim!

0 sylw

Adia sylw