Sbwriel*spot

Ffrwd Atom Rhithfro.com

17 November 2004

Y sgript yn cael sylw

20:42 1 sylw

Mae'r sgript dyddiadau wedi cael mwy o sylw, a dw i newydd sylwi!

Diolch i nic am gofnodi hyn yma, mae Luistxo Fernandez wedi ysgrifennu amdano ar ei safwe e. Dw i'n deall ei bwynt e, ond dyw beth mae e'n awgrymmu ddim yn bosib ar blogspot fel dw i'n deall, a'r pwrpas mae'r sgript yma yw i rhoi'r cyfle i ni'r cymry cymraeg ddefnyddio geiriau (dydd llun, mawrth, mercher etc.) a'r misoedd fel geiriau ar y blog. Mae'r hyn mae e'n awgrymu ddim yn galluogi nhw i neud hwn sain credu.

Ond iei! all the same

1 sylw

Blogger Nic
Er bod y sgript 'ma yn handi iawn, y ffordd ymlaen yw cael dewis Cymraeg ar Blogger o'r cychwyn cyntaf.

Mae pethau yn gwella, yn ara deg, dw i'n credu. Mae cwmniau yn gweld bod angen iddyn nhw meddwl am leoli eu meddalwedd, er mwyn cadw lan gyda'r cystadleuaeth yn fwy na dim, fel dyn ni wedi gweld gyda Microsoft yn diweddar.

Adia sylw