Sbwriel*spot

Ffrwd Atom Rhithfro.com

24 November 2004

Sgript hap(us) y Rhithfro

21:13 6 sylw

Reit, dwi wedi mynd ati i newid ychydig ar sgript rhithfro nic, ac wedi adio cwpl o opsiynau iddo. Fel allech chi weld ar y dde, mae'r rhestr wedi mynd, ac wedi cael ei swapo gyda fy sgript i, sydd 'mond yn rhestri un ar y tro, ond un ar hap bob tro.

Beth ma fe'n neud?
Rhoi opsiynau - allech chi ddewis unai i rhoi e ddangos blog ar hap, neu y blog nesaf yn y rhestr (sydd fel mae'n digwydd wedi'i sortio yn nhrefn y wyddor), allech chi ddewis peidio dangos eich blog chi eich hunain, newid yr hyn sydd fel arfer yn y seren, a hefyd rhoi'r opsiwn i chi adio dolen i ymwelwyr adio'r blog i'w rhestr bloglines.

Pam?
Pam lai? Bach o hwyl, a newid ffresh i'r ymwelwyr bob tudalen yn lle cael ei bombardio gyda lot o dolenni i flogiau gwahanol.

Mae e i weld yn gymhleth, rhywbeth allai ddim gwneud!
Ar hyn o bryd allai weld hynny, ond dwi'n bodlon ysgrifennu fel manual bach i gyd-fynd gyda fe, ond dim ond os oes digon o bobl eisiau i mi wneud....felly gadewch sylw os ydych!

Diolch

6 sylw

Blogger Aled
Os oes diddordeb gyda pobl dw i'n bwriadu gwneud sgript gyda hyd yn oed mwy o opsiynau ond heb yr helbil!

Blogger Nwdls
Dwi'n hoffi fo, mae'n cadw'r bar ochr yn reit daclus (a dwi angan hynna ma'r ffont yn massif gen i a dwi'n methu newid o!)

Blogger cridlyn
Lyfli jybli. Rho seminar dwyawr i fi a falle bydda' i'n gallu ei ychwanegu at fy mlog. Ond mae'n syniad da, 'chan.

Blogger Nic
Mae hyn yn wych Aled, a bydda i'n defnyddio fe ar fy mlogs i yn y man. Dw i wedi symud dy bost ar y maes i edefyn newydd i ni drafod yn bellach.

Blogger Nic
Un syniad sy'n fy nharo yn syth yw byddai'n neis cael rhyngwyneb HTML ar gyfer yr holl variables ti'n defnyddio. Dw i'n meddwl am rywbeth fel y teclyn yma dw i'n ei ddefnyddio i guddio cyfeiriadau ebost.

Rhaid cofio bod y rhan fwya o flogwyr Cymraeg ddim yn gwybod beth yw Javascript, heb sôn am sut i haco fe ;-)

Blogger Aled
Aye o'n i'n meddwl am neud hyna nic, falle deiff e yn y cofnod nesa

Adia sylw