Sbwriel*spot

Ffrwd Atom Rhithfro.com

01 September 2004

Y frenhines yn torri'r gyfraith

18:11 1 sylw

Mae'r frenhines, wel, y royals yn torri'r deddf iaith. Yn ol y deddf mae rhaid i unrhywbeth fel gwefan sydd yn y public sector fod yn ddwyieithog, nag yfe? Dyw gwefan y frenhines ddim. Fi'n credu naf i anfon llythyr at bwy bynnag sy'n in charge a gofyn pam? O bosib ga i ateb sy'n dweud mai brenhines Lloegr yw hi, nid Cymru (getting ahead of myself, but can you imagine?)

1 sylw

Blogger Ben Bore
Wel rhag eu cywilydd nhw!

Sut all pleb unieithog Cymraeg fel fi ddilyn hynt a helynt fy hoff deulu os yw mewn iaith estron yn unig

Adia sylw