Sbwriel*spot

Ffrwd Atom Rhithfro.com

20 September 2006

Angen ysbrydoliaeth am wyliau?

21:45 3 sylw

Dwi newydd ffeindio gwefan find me a hotel - y ffordd gorau allai feddwl am os ydych eisiau mynd ar wyliau yn Ewrop.

Cwmni gwyddelig sy'n chwilio am westai lle mae'n bosib bwco arlein.

Cwpl o bethau dwi'n lico am y wefan yma:

1. Y dylunio - mae'n syml ac yn dangos i chi awgrymiadau heb fod yn-eich-gwyneb. Mae'r lluniau yn rhoi dewis (ac yn ei wneud yn anoddach), a braf yw cael gwefan heb hysbysiadau mawr a special offers. Ar ôl chwilio am lle i aros, mae'n dangos gwestai mewn ffordd hawdd i'w ddeall, ac sy'n plesio'r llygaid.

2. Y Gwybodaeth - Ar ol dewis gwlad, mae tudalen llawn gwybodaeth am y wlad - gan gynnwys gwybodaeth technegol (map, prif ddinas, arian cyfredol, ieithoedd, poblogaeth ayyb), dolenni i lluniau o'r wlad, a rhestr o llefydd lle allech aros a'r dyddiadau hoffech aros yno.

3. Intigreiddio - gyda flickr a wicipedia yn bennaf, yn dod a lluniau a gwybodaeth am y wlad a'r dinasoedd i'r gwefan.

Neis. Yr unig beth gwael amdano fe yw'r rhestrau o lefydd y gallech aros, a'r ffaith y gall bod yn araf yn llwytho ar adegau.

A mae'r Deyrnas Unedig yn un wlad (er bod ei ystadegau am yr iaith Gymraeg yn sbodon).

3 sylw

Blogger Tom Parsons
Nest ti sylwi mai lleoedd yng Nghymru ar eu rhestr yn cael ei 'sgwennu fel: "Swansea, England" a "Cardiff, UK". Weird.

Blogger Aled
Dyna od ac anffodus - bach o anghysondeb yna. A dyw Belfast, Edinburgh a Glasgow ddim yna... mewn ffaith, sai'n gweld llefydd sydd yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon o gwbl!

Blogger Rhys Wynne
Mae na rai llefydd o Gogledd Iwerddon yna, ond eto o dan enw Lloegr! Dwi wedi cysylltu â nhw i bwyntio hyn allan ac i awgrymu defynyddio gogglemaps i chi allu cymharu lleoliad pob gwesty. Fle arall dwi'n licio'r ffrodd mae'r wefa yn edrych a'r ffordd mae gwybodaeth yn cael ei gyflwyno - er dyw'r dewis o westai ddim yn wych yng Nghaerdydd (dim ond un?)

Adia sylw